Gripande nära döden upplevelse

Lyssna gärna på ljudboken Proof of heaven, av Eber Alexander. Eber kommer själv ifrån den vetenskapliga världen då  han arbetar som läkare och han trodde inte på nära döden upplevelser. Men det finns mycket mellan himmel och jord. Det är inte allt vi kan ta på. Eber berättar om hur han möter sin biologiska syster i himmlen istället för sina adoptivföräldrar som han hade förväntat sig. Ta del av denna fantastiska film från you tube. Inte ett öga är torrt vill jag lova.

 

11 feb 2013