Regressionsterapi

Regressionsterapi

Om tidigare liv!

Bli guidad till ett eller flera liv under säker handledning under hypnos.  Som en spännande resa i tiden. Med regression kan du uppleva och minnas saker från ett tidigare liv! Det kan vara saker som påverkar dig i detta livet. Det kan vara låsta känslor som ligger och blockerar ifrån en svunnen tid.

Vad är syftet med regressioner?

  • Återuppleva och frigöra starka nedtryckta känslor från traumatiska händelser och därmed läka känslomässiga sår.
  • Se och bryta mönster - både fysiska och känslomässiga upprepningar
  • Återuppleva och släppa taget om smärta, rädslor, fysiska åkommor, skuld och skamkänslor
  • Förstå och hela störda relationer
  • Befria sig från dödsångest
  • Hur upplevs tidigare livsminnen?

Det vanligaste är att man kommer i kontakt och beskriver sina tidigare livsminnen på ett av följande två sätt där första 
är mest frekvent.

  1. Man träder in i ett liv och kan ge en mer eller mindre detaljerad bild av det livet och dess händelser. Det börjar ofta i barndomen och slutar vid döden.
  2. I ett flöde av viktiga händelser sammanfattar det undermedvetna de viktigaste eller mest betydelsefulla händelserna från flera olika liv. Ibland framträder ett mönster tydligt redan från början. Andra gånger är mönstret subtilt och klarnar inte förrän i slutet av regressionen.