Villkor

Villkor

  • Anmälan är bindande.
  • Avbokning/ombokning minst 24 timmar innan bokat seminarium. 
    Vid avbokning samma dag samt missad tid debiteras en kostnad på 300kr.
  • Endast en person per anmälan.
  • Om man ej närvarar på seminariet utan att ha avbokat eller flyttat sin anmälan i förväg, riskerar man att debiteras ordinarie pris på seminariet i efterhand.
  • Ej utnyttjad seminariebiljett återköps ej.

Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 

Hantering av personuppgifter

  • Deep Changes Inspire kommer inte att sälja dina privata uppgifter som namn, epost och mobilnummer vidare till tredje part.
  • Du läggas automatiskt till på prenumerationslistan till vårt nyhetsbrev.
  • Du kan eventuellt bli kontaktad av en av våra medarbetare för uppföljning efter seminariet..

Ansvar och skadeståndsanspråk

Deep Changes Inpire ansvarar inte, och kan inte hållas skadeståndsskyldig i något fall, för direkta eller indirekta skador från aktioner som klienten har tagit till följd av seminariet.